logo fafo 194x64
Heidi Nicolaisen
+47 91649805

Prosjektleder, aktive prosjekter

Forsker

PhD, sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Arbeidstid, herunder regulering, arbeidsorganisering, arbeidslivsrelasjoner, arbeid-familie, arbeids- og velferdspolitikk

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

 • Nicolaisen, H. & Kavli, H. C. (2016). Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016/4.

 • Nicolaisen, H. & Trygstad, S. C. (2015). Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the Norwegian Labour Market. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 179-200). Berlin: De Gruyter Open.

 • Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

 • Nicolaisen, H. (2013) The end of the normal working day? A study of change in Irish, Norwegian and Swedish banking. Economic and Industrial Democracy, mars 2013. 

 • Nicolaisen, H. (2012) Farvel til normalarbeidsdagen? En studie av endring i Irland, Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning.

 • Nicolaisen, H. (2012) Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien. Søkelys på arbeidslivet. 2012

 • Nicolaisen, H. (2011) Increasingly Equalized? A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes. Nordic Journal of Working Life Studies. 2011

 • Nicolaisen, H. (2011). Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes: A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking. European Journal of Industrial Relations. 2011

 • Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2010). The Management of Variable Pay in European Banking. International Journal of Human Resource Management, 21(15), 2716-2740.

 • Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
 • Olberg, D. & Nicolaisen, D. (2005). Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2(22), 157-164.

 • Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

 • Bakken, F. M. & Nicolaisen, H. (2016). The Disability Benefit Bias – Young Welfare Clients in the Norwegian Welfare State. Paper presented at the 2016 Annual ESPAnet conference, 1-3 September in Rotterdam, Nederland.

 • Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2015). Marginalized or normalized? Working time patterns among immigrant women in Norway. Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25 – 28 August 2015 in Prague, Czech Republic.

 • Nicolaisen, H. (2010). Increasingly equalized? A study of part-time work in ‘old’ and ’new’ part-time work regimes. Industrial relations in Europe Conference, 8-10 September, Oslo.

 • Nicolaisen, H. (2009). Overtime regulations in our time. A cross country comparison. Paper presented at the 9th conference of the European Sociological Association “European Society or European Societies?" 2-5 September 2009, Lisbon.

 • Nicolaisen, H. (2008). Working time regulations in the Bank Sector in Three Countries: Convergence towards More Unsocial Hours Working? Paper presented at 103 rd American Sociology Association Annual Meeting “Worlds of Work”. Boston.

 • Nicolaisen, H. (2007). Overtime and work-life balance - a study of conditions and arguments for overtime in four countries. Paper presented at IIRA Europe 2007 Conference, Manchester.

 • Nicolaisen, H. (2004). Negotiating the normal working day: Preservation or change? Paper (086) presented at IIRA Congress, September, Lisbon.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Lima, I. A. & Nicolaisen, H. (2016). Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen. Arbeid og velferd. Nr. 1/2016.

 • Nicolaisen, Heidi and Hanne C. Kavli (2016). Immigrant women fall out labour market again. Interview in Kilden. Translated. 17 mars.

 • Nicolaisen, H. & Lima, I. A. Aa. (2015). Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning? Arbeid og velferd, nr. 2/2015, 35-49.

 • Nicolaisen, H. (2015). A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer. Arbeid og velferd, nr 3/2015, 91-105.

 • Grambo, A-C. & Nicolaisen, H. (2015). Engangsstønad ved fødsel. Arbeid og velferd, nr 3/2015, 135-153

 • Nicolaisen, H. (2013). Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix». Søkelys på arbeidslivet, 30(1-2), 151-157.

 • Nergaard, K. & Nicolaisen, H. (2013). Hva er problemet? Kronikk. DN, 18. desember.
 • Nicolaisen, H. (2008). Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet. (Bokanmeldelse.) Søkelys på arbeidslivet, 25(1), 153–156.

Avhandlinger

 • Nicolaisen, H. (2011) Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv. Avhandling, Doktoravhandling. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo. 2011

Lysark og presentasjoner

 • Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En for innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LO’s likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april

 • Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen. Intervju i Kilden. Prosjekt og foreløpige funn. 17 mars.

 • Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2015). Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner. Foredrag på FARVE-konferansen 2015, Scandic Fornebu. 29 oktober

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B