Alle ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Heidi Nicolaisen
| +47 91649805

Forsker

    PhD, sosiologi, Universitetet i Oslo

Heidi Nicolaisen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Sissel Trygstad

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. & Kavli, H. C. (2016). Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016/4.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Nicolaisen, H. & Trygstad, S. C. (2015). Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the Norwegian Labour Market. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 179-200). Berlin: De Gruyter Open.

Heidi Nicolaisen og Sissel C. Trygstad

Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Nicolaisen, H. (2013) The end of the normal working day? A study of change in Irish, Norwegian and Swedish banking. Economic and Industrial Democracy, mars 2013. 

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2012) Farvel til normalarbeidsdagen? En studie av endring i Irland, Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning.

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2012) Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien. Søkelys på arbeidslivet. 2012

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2011) Increasingly Equalized? A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes. Nordic Journal of Working Life Studies. 2011

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2011). Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes: A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking. European Journal of Industrial Relations. 2011

Heidi Nicolaisen

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2010). The Management of Variable Pay in European Banking. International Journal of Human Resource Management, 21(15), 2716-2740.

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R.
Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Olberg, D. & Nicolaisen, D. (2005). Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2(22), 157-164.

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

2016

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen

Lima, I. A. & Nicolaisen, H. (2016). Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen. Arbeid og velferd. Nr. 1/2016.

2016

Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden

Nicolaisen, Heidi and Hanne C. Kavli (2016). Immigrant women fall out labour market again. Interview in Kilden. Translated. 17 mars.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015

Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning?

Nicolaisen, H. & Lima, I. A. Aa. (2015). Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning? Arbeid og velferd, nr. 2/2015, 35-49.

Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima

2015

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Nicolaisen, H. (2015). A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer. Arbeid og velferd, nr 3/2015, 91-105.

Heidi Nicolaisen

2015

Engangsstønad ved fødsel

Grambo, A-C. & Nicolaisen, H. (2015). Engangsstønad ved fødsel. Arbeid og velferd, nr 3/2015, 135-153

Grambo, A-C. & Nicolaisen, H.

2013

Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix»

Nicolaisen, H. (2013). Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix». Søkelys på arbeidslivet, 30(1-2), 151-157.

Heidi Nicolaisen

2013

Hva er problemet?
Nergaard, K. & Nicolaisen, H. (2013). Hva er problemet? Kronikk. DN, 18. desember.
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

2008

Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet

Nicolaisen, H. (2008). Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet. (Bokanmeldelse.) Søkelys på arbeidslivet, 25(1), 153–156.

Heidi Nicolaisen

2016

En fot innenfor

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En for innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LO’s likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016

Innvandrerkvinner faller ut av arbeidsmarkedet-intervju Kilden

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen. Intervju i Kilden. Prosjekt og foreløpige funn. 17 mars.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner
Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2015). Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner. Foredrag på FARVE-konferansen 2015, Scandic Fornebu. 29 oktober
Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016

The Disability Benefit Bias – Young Welfare Clients in the Norwegian Welfare State

Bakken, F. M. & Nicolaisen, H. (2016). The Disability Benefit Bias – Young Welfare Clients in the Norwegian Welfare State. Paper presented at the 2016 Annual ESPAnet conference, 1-3 September in Rotterdam, Nederland.

Frøydis M. Bakken and Heidi Nicolaisen

2015

Marginalized or normalized?

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2015). Marginalized or normalized? Working time patterns among immigrant women in Norway. Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25 – 28 August 2015 in Prague, Czech Republic.

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

2010

Increasingly equalized?

Nicolaisen, H. (2010). Increasingly equalized? A study of part-time work in ‘old’ and ’new’ part-time work regimes. Industrial relations in Europe Conference, 8-10 September, Oslo.

Heidi Nicolaisen

2009

Overtime regulations in our time

Nicolaisen, H. (2009). Overtime regulations in our time. A cross country comparison. Paper presented at the 9th conference of the European Sociological Association “European Society or European Societies?" 2-5 September 2009, Lisbon.

Heidi Nicolaisen

2008

Working time regulations in the Bank Sector in Three Countries

Nicolaisen, H. (2008). Working time regulations in the Bank Sector in Three Countries: Convergence towards More Unsocial Hours Working? Paper presented at 103 rd American Sociology Association Annual Meeting “Worlds of Work”. Boston.

Heidi Nicolaisen

2007

Overtime and work-life balance - a study of conditions and arguments for overtime in four countries

Nicolaisen, H. (2007). Overtime and work-life balance - a study of conditions and arguments for overtime in four countries. Paper presented at IIRA Europe 2007 Conference, Manchester.

Heidi Nicolaisen

2004

Negotiating the normal working day: Preservation or change?

Nicolaisen, H. (2004). Negotiating the normal working day: Preservation or change? Paper (086) presented at IIRA Congress, September, Lisbon.

Heidi Nicolaisen

2013

Deltid i Norden – hvorfor mindre utbredt i Finland?

Nicolaisen, H. (2013). Deltid i Norden – hvorfor mindre utbredt i Finland? I L. Moland, Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Fafo-rapport 2013:27.

Heidi Nicolaisen

2011

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

Nicolaisen, H. (2011) Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv. Avhandling, Doktoravhandling. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo. 2011

Heidi Nicolaisen