Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?
Fafo Østforum seminar
Torsdag 22. november 2018, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

Ingrid Finsland

Knut Øygard

Forbundssekretær
Seniorforsker
Fafo

Det har vært en årelang strid om reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at utgifter til reiser innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men ikke reiser fra og til hjemlandet. Hvilke konsekvenser får dette for bedriftene og de utenlandske arbeidstakerne?

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har ment at praksisen er i strid med EØS-avtalen. Reise, kost og losji var også tema i vårens lønnsoppgjør. Da ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å fjerne bestemmelsen om at tilreisende arbeidstakere «inntatt på stedet» ikke skal få dekket kostnader til RKL. 

– Dette unntaket har bidratt til opprettelse av såkalte «postkassebedrifter» og ført til sosial dumping over hele landet, fastslo leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri, omtalte den nye løsningen som «balansert». 
De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. november i år.

Regjeringen håpet at lønnsforhandlingene også skulle løse saken hvor ESA påsto at disse bestemmelsene var i strid med EØS-avtalen. ESA åpnet i 2016 en formell sak mot Norge. Arbeids- og sosialdepartementet svarte i januar 2017 at saken skulle overlates til partene – det vil si Fellesforbundet og Norsk Industri – for en forhandlet løsning i forbindelse med tariffoppgjøret i 2018.

Når det gjelder reiser fra og til utlandet skal disse, etter siste vedtak i Tariffnemnda, dekkes etter hjemlandets regler. Dette begrunner flertallet i nemnda blant annet med endringer som kommer i det nye direktivet om utstasjonerte arbeidstakere. Den nye forskriften trer i kraft 1. desember.

Program

Velkommen og møteledelse ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Bakgrunn og historikk ved seniorrådgiver Ingrid Finsland i Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (pdf)

Hva sier partene nå? Innledninger og debatt: Terje Hovet, advokat i Norsk Industri og Knut Øygard, leder av tariffavdelingen i Fellesforbundet, lysark (pdf)

Spørsmål fra salen

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjenesteog seminarer, - dette er arrangement nr. 74. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Praktisk info

Registrering, frukt og kaffe/te fra kl. 13:45. Seminaret varer fra 14:00-16:00. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart