Current projects

#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Undersøkelsen skal omfatte omganget av seksuell trakassering, hvordan den trakasseringen arter seg, hvem som har stått for trakasseringen og hvordan ulike hendelser eventuelt har blitt fulgt opp i etterkant. Totalt deltar 9-10 forbund/organisasjoner innenfor film, teater og scenekunst i prosjektet.


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2018:39
Mona Bråten og Jørgen Svalund

Project manager

Project participant(s)

Jørgen Svalund

Project period

April 2018
October 2018