Current projects

#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Undersøkelsen skal omfatte omganget av seksuell trakassering, hvordan den trakasseringen arter seg, hvem som har stått for trakasseringen og hvordan ulike hendelser eventuelt har blitt fulgt opp i etterkant. Totalt deltar 9-10 forbund/organisasjoner innenfor film, teater og scenekunst i prosjektet.

Project manager


Project participant(s)

Jørgen SvalundProject period

April 2018
October 2018