Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning
En kunnskapsstatus

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen