Fafo papers

Rapportsøk-en

Avtalt tid?
Informantintervjuer og avtaletekster

Heidi Nicolaisen og Dag Olberg

Fafo-notat 2002:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2002 Id-nr.: 689