Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
En kunnskapsstatus

Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2014:10

Nettutgave

Prosjekt: Trade certificate in child care and youth work and position in the work place

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Anna Hagen Tønder

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10197