Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen

Fafo-notat 2008:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10064

98,00 kr