Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Boligsosiale utfordringer i Nes kommune
En foranalyse

Vidar Bakkeli

Fafo-notat 2017:04

Nettutgave

Prosjekt: Challenges within the social housing field in Nes municipality

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10254