Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker
Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt

Heidi Nicolaisen

Fafo-notat 2003:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2003 Id-nr.: 704