Fafo papers

Rapportsøk-en

Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune
Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten

Leif E. Moland