Fafo papers

Rapportsøk-en

Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008

Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2008:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10059