Fafo papers

Rapportsøk-en

Grenseløst arbeid
Sosial dumping i kjølvannet av EØS-avtalen

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 1995:05

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 1995 Id-nr.: 849