Fafo papers

Rapportsøk-en

Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen

Stein Gunnes og Martin Byrkjeland

Fafo-notat 2003:10

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 708