Fafo papers

Rapportsøk-en

Når næringslivet omstiller seg
Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i Grenland?

Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige

Fafo-notat 2004:01

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 726