Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Nye arbeidstidsordninger
Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune

Heidi Nicolaisen og Dag Olberg

Fafo-notat 2005:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2005 Id-nr.: 774