Fafo papers

Rapportsøk-en

Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo
En vurdering av kriteriene i Oslo kommunes kriteriesystem i lys av ny kunnskap om levekår og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Fafo-notat 2002:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 2002 Id-nr.: 697