Fafo papers

Rapportsøk-en

Omsorgsteknologi i smarthus
Notat fra forprosjekt

Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn

Fafo-notat 2002:06

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 681