Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Teambasert styrermodell i kommunale barnehager
Erfaringer fra Stokke

Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-notat 2017:01

Nettutgave

Prosjekt: Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10251