Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet

Fafo-notat 2007:02
ISSN 0804-5135

2007

Nettutgave

(pdf 317k)

Ordrenummer:

10022