Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2018:06

Nettutgave

Prosjekt: Whistle-blowing and freedom of speech in Norwegian working life

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10271