Fafo publications

Rapportsøk-en

0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag

Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten

Fafo-notat 2019:21

Last ned nettutgaven

Prosjekt: Platform of knowledge for the 0-24 collaboration on vulnerable children and youth

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10311