Fafo publications

Rapportsøk-en

Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor

Niri Talberg

Fafo-rapport 2019:07

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Niri Talberg

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20704