Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2019:22
Fafo-rapport 2019:20
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:15
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Fafo-rapport 2019:11
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Leif E. Moland og Per Schanche
Fafo-rapport 2019:08
Fafo-rapport 2019:07
[12 3 4 5  >>