logo fafo 194x64

Fafo-reports

Renholdsbransjen sett nedenfra

Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Assistentenes rolle i barnehagene

Fafo-rapport 2018:25
Assistentenes rolle i barnehagene

Organisering i servicesektoren

En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Johan Røed Steen

«It takes a village»

Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people

First interim report
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup

Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake

Fafo-report 2018:21
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Fafo-rapport 2018:19
Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Reguleringer for utsendte arbeidstakere

Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Nok pensjon?

Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien

Assistert retur

En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2018:16
Silje Sønsterudbråten

Fleksibel arbeidstid

En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll

Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon

Fafo-rapport 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes

Ikke som forventet

Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017

Fafo-rapport 2018:12
Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?

Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll

Morgendagens fagbevegelse

Fafo-rapport 2018:10
Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen

Arbeidstakere som jobber alene

HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten
[12 3 4 5  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are