Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?
Fafo-rapport 2019:27
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Second interim report
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-rapport 2019:19
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:17
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:15
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:14
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus
Fafo-rapport 2019:13
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:12
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
366,00 kr
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:09
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
266,00 kr
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:06
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:05
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Results from the 2017-2018 survey of Syrian refugees inside and outside camps
Fafo-report 2019:04
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus
Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
306,00 kr
[12 3 4 5  >>