Fafo reports

Rapportsøk-en

Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

Fafo-rapport 2013:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20307

250,00 kr