Fafo reports

Rapportsøk-en

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon

Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli

Fafo-rapport 2013:49

Nettutgave

Prosjekt: Innovasjon i boligsosialt arbeid

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Vidar Bakkeli

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20339

260,00 kr