Fafo reports

Rapportsøk-en

Bufast, Bjørvika og Benidorm
Boligplaner og boligønsker for eldre år

Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn

Fafo-rapport 511

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 511