Fafo reports

Rapportsøk-en

Det nye barnevernbyråkratiet II
En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2010:27

Nettutgave

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20171

176,00 kr