Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Fafo-rapport 2018:36
ISBN 978-82-324-0472-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0473-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 136 s, kr 286,- Ordrenr 20685

(pdf 5480 kB)

English summary
286,00 kr

286,00 kr

Ordrenummer:

20685