logo fafo 194x64
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Ordrenummer:

20685

Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg

Fafo-rapport 2018:36
ISBN 978-82-324-0472-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0473-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 136 s, kr 286,- Ordrenr 20685

(pdf 5480 kB)

English summary

286,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B