Fafo reports

Rapportsøk-en

Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser
Sluttevaluering

Kaja Reegård og Roland Mandal

Fafo-rapport 2010:23

Nettutgave

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20167

201,00 kr