Fafo reports

Rapportsøk-en

Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører
Omstillinger ved Ulstein Verft og Aker Stord

Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg

Fafo-rapport 489

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 489