Fafo reports

Rapportsøk-en

Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Fafo-rapport 2018:05

Nettutgave | English summary

Prosjekt: Care practices for minor asylum seekers in Norway

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20654

319,00 kr