Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
ISBN 978-82-324-0426-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0427-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 169 s, kr 319,- Ordrenr 20654

(pdf 1366 kB)

English summary
319,00 kr
319,00 kr

Ordrenummer:

20654