logo fafo 194x64
Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Ordrenummer:

20654

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Fafo-rapport 2018:05
ISBN 978-82-324-0426-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0427-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 169 s, kr 319,- Ordrenr 20654

(pdf 1366 kB)

English summary
319,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B