Fafo reports

Rapportsøk-en

Evaluering av medleverforskriften

Fafo-rapport 2015:01
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Praktisering og regulering

Prosjektleder

Dag Olberg

Project participant(s)

Sissel C. Trygstad

Cooperating researchers

Dag Olberg

Project period

November 2013
September 2014
81983