Fafo reports

Rapportsøk-en

Fagforeninger som krysser landegrensene
En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

Line Eldring

Fafo-rapport 2015:36

Nettutgave

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20441

195,00 kr