Fafo reports

Rapportsøk-en

Fra bostedsløs til egen bolig
Delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester

Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg

Fafo-rapport 2007:07

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20007