logo fafo 194x64
Fra bostedsløs til varig bolig
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes

Ordrenummer:

20614

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:06
ISBN 978-82-324-0360-8 (papirutgave) ISBN 9978-82-324-0361-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 111 s, kr 261,- Ordrenr 20614

(pdf 1113 kB)

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B