Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor

Fafo-rapport 2019:07
ISBN 978-82-324-0498-8
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 701 kB)

English summary

Ordrenummer:

20704