logo fafo 194x64
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv

Ordrenummer:

20660

Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll

Fafo-rapport 2018:11

ISBN 978-82-324-0434-6

ISSN 2387-6859

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 765 kB)

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are