Fafo reports

Rapportsøk-en

Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering
Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2016:26

Nettutgave

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20588