Fafo reports

Rapportsøk-en

Helt bakerst i køen
Barnefamilier med ustabile boforhold

Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk

Fafo-rapport 2013:45

Nettutgave

Prosjekt: Flyttehyppighet blant barnefamilier

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20335

265,00 kr