Fafo reports

Rapportsøk-en

Her vil jeg bo!
Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn

Fafo-rapport 512

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 512