Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Hjelp til rett?
En evaluering av ordningen med fri rettshjelp

Heidi Gautun

Fafo-rapport 219

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 219