Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene

Fafo-rapport 2016:06
ISBN 978-82-324-0278-6 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0279-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 298 s, kr 398,-, Ordrenr. 20568

398,00 kr

398,00 kr

Ordrenummer:

20568