Fafo reports

Rapportsøk-en

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad