Fafo reports

Rapportsøk-en

Hvordan fordele omsorg?
Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere

Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2012:62

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Gautun

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20289

308,00 kr