Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering

Fafo-rapport 391
ISBN 82-7422-377-2
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 835 kB)

Ordrenummer:

391