Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren
Tiltak og prosesser i 19 kommuner

Fafo-rapport 405
ISBN 82-7422-394-2

2003, 138 s

Nettutgave Sammendrag

Ordrenummer:

405