Fafo reports

Rapportsøk-en

Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land

Axel West Pedersen

Fafo-rapport 247

Last ned nettutgave

Utgitt: 1998 Id-nr.: 247

Sammendrag