Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte?
Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Leif Moland og Marit Egge

Fafo-rapport 337

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2000 Id-nr.: 337