Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte?
Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Fafo-rapport 337
ISBN 82-7422-318-7
ISSN 0801-6143

2000

Nettutgave

(pdf 2,83 MB)

Ordrenummer:

337