Fafo reports

Rapportsøk-en

Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Ansattes erfaringer med feltteknologi

Mona Bråten og Tommy Tranvik

Fafo-rapport 2012:50

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20277

254,00 kr