Fafo reports

Rapportsøk-en

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Mona Bråten

Fafo-rapport 2010:22

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20166

206,00 kr